Siklotronlar ve İzotop Üretimi

   Hazırlayanlar

97051215 Özlem YAŞAR, Doç.Dr. Ömer YAVAŞ

Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Fizik Müh. Bölümü

Haziran 2001

    

  1. Giriş                                                                                                                    
  2. Siklotronlar                                                                                                                                          

2.1. Giriş ve Siklotronun Basit Tanımı                                                     

2.2. Basit Eşitlikler ve Bağıntılar                                                              

2.2.2.     Rölativistik Durum                                                                                                

2.2.3.      Siklotrondan Alınan Demetin Momentum ve Enerjisi                                           

2.3.   Siklotronlarda Odaklama ve Yörüngelerin Dengelenmesi                   

2.4.  Siklotron Bileşenleri ve Alt Sistemleri                                                         

2.5.   Siklotron Gelişiminin Yakın Tarihi                                                          

2.5.2.  Frekans Modülasyonlu Siklotronlar (FM-Sikotronlar) Veya Sinkrotronlar          

2.5.3.   AVF (Açı ile değişen magnetic alan) Veya Sektör Odaklamalı Siklotronlar       

2.5.4.   Ayrılmış Sektör Siklotronları                                                                                 

2.5.5.   Süperiletken Siklotronlar                                                                                        

2.5.6.   Ticari Siklotronlar                                                                                                  

2.6.  Demet Kalitesi ve Demetin Faz Uzayı                                                           

3.      Siklotronlarla İzotop Üretimi                                                                    

3.1.   Giriş                                                                                                                          

3.2.   Hedef Gövdeleri ve Pencereleri                                                             

3.3.   Aktivite Hesapları                                                                                                

3.5.   Otomasyon                                                                                             

3.6.   Ana Radyoizotoplar                                                                               

3.6.1.   Thallium-201                                                                                                          

3.6.2.   Indium-111                                                                                                       

3.6.3.   Gallium-67                                                                                                             

3.6.4.   Florine-18                                                                                                               

3.6.5.   Iodine-123                                                                                                     

3.7.   Rutin Üretim Sistemleri                                                                        

3.7.1.  KIPROS Laboratuvarında Aşırı Saf  İyot-123 Üretimi                                        

3.7.2.   Kimya ve Kalite Kontrol                                                                                        

3.7.3.   Kontrol Sistemi                                                                                                     

3.7.4.   Rb-81/Kr-81m Üretim Sistemi                                                                                

4.     Sonuç                                                        

      Kaynaklar    

 

Dökümanlar

                                                                    Dökümanlar Sayfası İçin Tıklayınız.