Destekleyen Kurumlar                                               

Photo 1Photo 2Photo4Photo 3
Welcome

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Gençler,


Dünya Fizik Yılında, ülkemizde ilk kez organize edilen I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulunda (UPHDYO-I) sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın 1905’te yayınladığı ve yakından incelendiği zaman parçacık hızlandırıcılarının önünü açan 4 önemli çalışmasının yayınlanışının 100. yılına atfen Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Fizik Yılı ilan edilen 2005’te sizleri Ankara Üniversitesinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Parçacık hızlandırıcıları konusuna doğrudan veya dolaylı olarak yönelmiş ve yönelmek isteyen siz gençlerin içinde hiç sönmeyecek bir meşale yakmayı amaçlayan bu yaz okulu biliyoruz ki  Türk Fizik Derneğinin (TFD) 2005 Dünya Fizik Yılı ulusal etkinlikleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Parçacık hızlandırıcıları, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak özellikle maddenin derinliklerini ve evrenin gizemini aydınlatmaya yönelik parçacık fiziği ve nükleer fizik araştırmalarında vazgeçilmez bir yer tutmuşlardır. Ayrıca, ikincil demetlerin ve ışınım kaynaklarının (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazerleri) elde edilmesi ve bunların temel ve uygulamalı bilimlerde kullanılması ile yüzyılımıza damgasını vurmuş ve gün geçtikçe yeni uygulama alanları bulan yüksek teknolojik donanımlardır. Günümüzde, dünyada 10.000’i aşkın parçacık hızlandırıcısı mevcutken medikal amaçlı olarak kullanılanlar dışında ülkemizde özellikle bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) amacıyla kurulmuş ve kullanılan bir hızlandırıcı olmadığı gibi doğrudan bu alan için oluşturulmuş kurumsal yapılanma da mevcut değildir.


1997 yılı başından bu yana DPT desteği ile sürdürdüğümüz Türk Hızlandırıcı Merkezi’ni planlamaya ve kurmaya yönelik DPT desteği ile sürdürdüğümüz proje serimizin ikincisini tamamlamak üzereyiz. Bu okulda amacımız sizlere parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konusunda temel bilgileri aktarmayı ve başta ulusal projemiz olmak üzere bölgemizden ve dünyadan yeni hızlandırıcı projeleri konusunda bilgi sunmaktır. Ülkemiz için bir ilk olan bu yaz okulunda değişik üniversitelerden yapılan 130 civarındaki başvuru arasından referans mektuplarına dayalı olarak seçtiğimiz siz gençlerimizin bugün burada yakılacak meşaleyi kuşaktan kuşağa aktararak hiç söndürmeyecek olmanıza olan inancımız en büyük  motivasyon kaynağımız.  
İnanıyoruz ki bu ilk yaz okulu aynı zamanda Türk Hızlandırıcı Merkezinin tamamlandığını, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitülerinin kurulduğunu, 51 yıl önce kurulan CERN’e ülkemizin tam üye olduğunu ve  bu alanda yüzlerce doktoralı yetişmiş araştırmacıya sahip olduğumuzu görmeyi arzuladığımız ince, uzun ve zorlu yolculuğun ilk adımı olarak tarihe geçecektir. Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konusunda birikimlerini sizlere verecekleri dersler aracılığı ile aktarmanın heyecanı içinde olan hocalarımıza da katkıları için huzurunuzda teşekkür ediyoruz.  


Ayrıca başta Türk Fizik Derneği (TFD)’ne, TÜBİTAK’a, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarına ve Düzenleme Kurulu üyelerine I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulunun düzenlenmesinde verdikleri destekler ve oynadıkları roller için huzurunuzda teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.  

Prof. Dr. Ömer Yavaş
Ankara Üniversitesi
UPHDYO-I Koordinatörü            
4 Temmuz 2005, Ankara Üniversitesi