Türk Hizlandirici Merkezi

Anasayfa

IX. Parçacık Hızlandırıcıları

ve

Dedektörleri Yaz Okulu

10 - 15 Eylül 2013, Bodrum

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Gençler
2005 Dünya Fizik Yılında büyük bir öngörüyle ve büyük beklentilerle Ankara Üniversitesi’nde başlattığımız TFD Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz okulu yolculuğumuzda dokuzuncu okula ulaşmış olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum ve tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Hızlandırıcılar ve dedektörler konusunda Ulusal bir okulun gerekliliğini gündeme taşıyarak 2005’te Ankara Üniversitesinde düzenlenen ilkokulun koordinatörü ve düzenleme komitesi başkanı olarak bu günlere ulaşmış olmak mutluluğumu bir kat daha pekiştiriyor.

Günümüzde ülkelerin gelişmişliği, saygınlığı ve refahı için öne çıkan unsurların, bilgiye dayalı araştırmaya ve yüksek teknolojiye ve bu bağlamda jenerik teknolojilere verdikleri önemle ve yaptıkları yaptırımla doğru olduğu bilinmektedir. Bu gerçek hiç değişmeyecektir. Örneğin, Ülkemizin enerjide %75 dışa bağımlı olmasından da hareketle bugün akaryakıt ve enerji kaynakları (doğalgaz vb) ithaline ödediğimiz bedeli bir anlamda enerjinin değişik kaynaklardan üretilmesine yönelik olarak son 50 yılda eğitim, araştırma ve üretim süreçlerindeki ihmallerimizin bedeli olarak görmeliyiz.

Benzer ihmallerin önüne geçmek ve eksikleri telafi etmek amacıyla kendi ilgi alanımıza giren ve yüzyılımızın jenerik teknolojileri arasında sayılan hızlandırıcı teknolojilerinden toplumumuzun gerektiği şekilde yararlanması adına yaklaşık 10 yılı aşkın süre önce başlatılan çalışmaların ve girişimler meyvesini vermeye başlamıştır. Örneğin, “Türk Hızlandırıcı Merkezi”nin (THM) (http://thm.ankara.edu.tr) kurulması zorunluluğu günümüzde akademi, endüstri ve bürokrasi çevrelerinde eskisine oranla çok daha konulur ve tartışılır olmuştur. Benzer şekilde CERN ile ilişkiler ve Ülkemizin CERN’e tam üyeliği yine son dönemde toplumumuzun gündeminde daha sık yer almaya başlamıştır. THM için yapılan çalışmaların son 5 yıldır uluslararası teamüllere uygun olarak Uluslararası Teknik ve Bilimsel Danışma Komitelerinin (IMAC ve ISAC) değerlendirmesine açılmış olması bu konuda kazanılan özgüvenin bir göstergesidir. Son yıllarda TAEK tarafından kurulan Proton Hızlandırıcı tesisinin ve THM’nin ilk tesisi olarak kurulumu süren Elektron Hızlandırıcı ve Lazer Tesisinin (TARLA) varlığı ve THM kapsamında önerilen ve ülkemizde ilk olan Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünün (http://hte.ankara.edu.tr) kurulmuş olması da büyük bir kazanımdır. THM kapsamında kurulumu tasarlanan büyük ölçekli tesisler çok büyük oranda şekillenmiş ve yol haritası belirlenmiştir.

Tüm bu kazanımlarda ve kamuoyunun oluşumunda ve bilinçlenmesinde kuşkusuz ki 2001’den buyana düzenlenen TFD Ulusal Hızlandırıcı Kongrelerinin (UPHUK) ve TFD Ulusal Hızlandırıcı Yaz Okullarının (UPHDYO) büyük katkıları olmuştur. Bugün, THM projesinde 26 Üniversiteden 170 araştırmacı birlikte çalışabiliyorsa, hızlandırıcı kongre ve okullarının atmosferi adeta bu birlikteliğe teşvik ve kaynaklık etmiştir.

Günümüzde ancak ve ancak araştıran, öğrenmeye açık, takım oyununa ve disiplinlerarası çalışmaya yaktın yetişmiş insan gücüyle başarının yakalanabildiği Bilim ve Teknoloji alanında, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücüne sizlerin de eğitiminizle ve bu tür etkinliklerde edindiğiniz bilgi ve deneyimlerle katkıda bulunacak olmanız son derece önemli bir olgudur. Bu gerçeğin hiç unutulmaması gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle, UPHDYO-IX organizasyonuna her yıl olduğu gibi yine sıcak kucağını açtığı için Bodrum Belediye Başkanlığına, Türk Fizik Derneği Başkanlığına, UPHDYO-IX Danışma, Bilim ve Organizasyon Komitesi üyelerine, bilgi ve deneyimlerini hiçbir karşılık gözetmeksinizin paylaşan ve ders veren çok değerli öğretim üyelerimize, çağrılı konuşmacılarımıza, öğrencilerimize ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, başarı dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
UPHDYO-IX Bilim Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü